ZGC BES Enerji

2011 yılında yenilenebilir enerji alanlarında faaliyetlerine başlamış olan ZGC BES Enerji Türkiye'de örneği olmayan "know-how"'ı ile biyokütle'den elektrik enerjisi üretmek üzerine projeler geliştirmektedir. ZGC BES Enerji uluslararası standartlarda çevreci ve temiz enerji üreten tesisler kurarak yeni nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmayı ilke edinmiş ve çalışmalarını bu doğrultuda sürdürmektedir.


Biyokütle nedir?
Biyokütle; Organik atıkların, hayvansal atıkların, yağ atıkların, tarımsal hasat artıkları dahil olmak üzere tarımsal, orman ve hayvansal atıklardan ve bu ürünlerin işlenmesi sonucu ortaya çıkan yan ürünlerden elde edilen, katı, sıvı ve gaz halindeki yakıtları içermektedir.
Biyokütleden elde edilen enerjiye biyokütle enerjisi denir.

Neden Biyokütle?
Neden Biyokütle? Biyokütlenin enerji üretimi için geniş çapta kullanımı ile CO2 ve SO2 salınımlarının azalacağı son derece az olup gerek küresel ısınma gerekse asit yağmurlarını önlemek için büyük önem taşımaktadır.

Çevreye olan pozitif katkıları ile birlikte ZGC BES Enerji santralinin start alması ile birlikte Ülkemizde elektrik piyasası önemli ölçüde değişecektir. Ayrıca bu santralimizle birlikte ülkemizde diğer bölgelerde de benzer tesislerin kurulmasını hedefleyerek, ekonomik büyümenin yanında yeni teknolojilerin geliştirilmesine, geleceği olacak yeni iş alanlarının oluşturulmasına, yeni istihdam alanlarının yaratılmasını yol açacaktır.
Biyokütle kaynağı diğer kaynaklar ile kıyaslandıklarında çok büyük çevresel faydalara sahiptir. En büyük avantajı hava emisyonları ve atık ürünlerin yokluğu veya azlığıdır. Bu kaynakların kullanımı hava, su ve toprak kalitesinin korunmasına ve doğal dengenin idamesine yardımcı olacaktır.
Diğer bir konu, özellikle kırsal bölgelerde yeni topluluklar yaratmayı hedefledik. Biyokütle tesisinin hayata geçirilmesi anında daha çok tarım işçiliğine, küçükbaş hayvancılığa gerek duyulduğundan, biyokütle konusu özellikle kırsal kesimlerde iş alanları yaratması açısından ideal bir seçenektir. Ülkemizin karşılaştığı en büyük sorunlardan bir olan kırsal kesimlerden büyük şehirlere göç olayını da bu şekilde önlemek olasıdır ve bölgesel kalkınma açısından da büyük önem taşımaktadır.
Altlık terimi; kümes hayvanlarının gelişmesi esnasında biriken gübre ile ağaç talaşı, pirinç kabukları, vb. maddelerden meydana gelen yatak malzemesi karışımını tarif eder.
Proje kapsamında tavuk altlığı atıklarının hammadde olarak kullanılması sonucu hem önemli bir çevresel sorun çözüme kavuşmuş olacak hem de yenilenebilir bir kaynak elektrik enerjisi olarak ülke ekonomisine kazandırılmış olacaktır. Sistemin avantajları şunlardır;

• Kullanılan tavuk altlığı miktarında yakma sonucu % 85 seviyelerinde azalma meydana gelecektir.
• Tavuk altlığının kütlesel miktarında azalma meydana geleceği için nakliye ve depolama maliyetlerinde önemli ölçülerde azalma olacaktır.
• Yakma işlemi sonucunda geriye alan kül, toprağı besleyici özelliği olan mineraller ve fosforu bünyesinde tutmaya devam edecektir. Bu sayede, gübre olarak ciddi bir ekonomik değer kazanacaktır.
• Yakma işlemi sonucunda geriye kalan kül, aktif puzolan olduğu için çimento ve kiremit üretiminde katkı olarak kullanılabilecektir. Bu yüzden, ikinci bir alanda da pazar değeri taşıyacaktır.
• Tavuk altlığının çevreye olan zararlı etkileri bertaraf olacaktır. Bu sayede, su kirliliği, görüntü kirliliği ve koku emisyonu oluşturma riski ortadan kalkacaktır.
• Türkiye şartları için belirlenen kapasite ve geliştirilen yeni yakma sistemi, bu alanda uzmanlaşmanın yolunu açacaktır. Bu sayede, teknoloji geliştirilip ihraç eden bir konuma gelinebilecektir.
• Elektrik üretimine imkan sağlayacaktır.

Test

Form Gönderimi

Tamam

Bati Sitesi Mah. 2308. Cad.No:70 Gersan Sitesi 06730 Yenimahalle/ANKARA/TURKIYE

Telefon:+90 312 640 15 15 | Fax: +90 312 640 15 25 | info@calbiyik.com