Organik Rankine Çevrimi (ORC)

ORGANİK RANKİNE ÇEVRİM SİSTEMLERİ

Buhar çevriminin alternatifi olarak kullanılan bu sistem, ısı transfer katsayısı yüksek termal yağ veya direkt atık gaz ile konveksiyon yaparak ısıtılan organik akışkanın türbin sisteminde yüksek verimliliklerde elektrik üretimi sağlar. Sürekli atık ısı salınımı olan tüm tesislerde kullanılabilen bu sistem özellikle düşük ısılarda yüksek verimiyle tercih edilmektedir.


Organik rankine çevrim (ORC) sistemleri, geleneksel rankine sistemleri ile benzer prensipte çalışmaktadır. Atık ısıdan kazanılan ısı enerjisi sistemde dolaşan organik akışkana transfer edilmektedir. Sistem atık ısı enerji miktarına bağlı olarak 200 Kw’ dan 15 Mw’ a kadar geniş bir aralıkta enerji üretimi sağlayabilir.


ÇALIŞMA PRENSİBİ


Organic Rankine Cycle (ORC) ısıyı elektriğe çeviren, yüksek verimli bir enerji üretim biçimidir. Çalışma prensibi genel olarak, turbo jeneratörün termal enerjiyi önce mekanik enerjiye, sonrada bir elektrik jeneratörü vasıtasıyla elektrik enerjisine çevirmesidir. Geleneksel buhar türbininde akışkan olarak su buharı kullanılmasına karşın ORC sisteminde moleküler ağırlığı sudan yüksek olan bir akışkan kullanılmaktadır. Bu nedenle türbin daha düşük devirde çalışır ve metal aksamlar, daha az basınca maruz kaldığından dolayı türbinin işletme ömrü uzar. Uygun bir eşanjör sistemi kullanılarak ısıtılan organik akışkan buharlaştırıldıktan sonra türbine iletilir. Türbine iletilen bu buharın sabit basınçta genleşmesiyle mekanik enerji üretilir. Mekanik enerji jeneratör vasıtasıyla elektrik enerjisine dönüşür. Ardından, kapalı devre içinde dolaşan organik akışkan, hava veya su kullanılarak soğutularak yoğuşturulur ve kapalı devre içerisinde rejeneratöre pompalanarak döngüyü devam eder.

 

      1. Isı kaynağı, termal enerjiyi organik akışkana aktarır ve buharlaşmasına neden olur.

      2. Türbin içinde yüksek basınçlı organik akışkan akar.
      3. Organik akışkan türbini döndürerek mekanik enerji açığa çıkarır.
      4. Türbin, jeneratörü döndürerek elektrik enerjisi üretir.
      5. Soğutma suyu, düşük basınçlı organik akışkan üzerindeki ısıl enerjiyi alır.
      6. Organik akışkan bu yolla yoğunlaştırılmıştır.
      7. Yoğunlaştırılmış organik akışkan sıvı evaporatöre pompalanır.

ORC sistemi uygulanarak atık ısı geri kazanımında yüksek enerji verimliliği sağlanır: Sistemde toplam %2’lik bir termal kayıp oluşur, kalan termal gücün %72-%78’si türbinde mekanik enerji üretimi sırasında kullanılır, %20-%26’sı ise jeneratörde elektrik enerjisine çevirilir. Bu yüzden ORC sistemi verimli, net ve güvenilir bir elektrik üretme yoludur. 

AVANTAJLARI


• Düşük türbin dönüş hızına bağlı olarak mekanik parçalarda ve türbin kanatlarındaki aşınma geleneksel sistemlere göre daha az gerçekleşir.
• Sistemin düşük basınçlarda çalışabilmesinden dolayı, sistemde mevcut ekipmanların kullanım ömrü uzun olur.
• Çevre dostu bir uygulamadır.
• Sistemde kızgın buhar (super heated steam) kullanılmasına gerek yoktur.
• Düşük CO2 emisyonu sağlanır.
• Farklı üretim süreçlerinde rahatça kullanılabilir ve uygulanabilir.
• Basit ve kompakt tasarıma sahiptir.
• Su arıtma gereksinimi yoktur.
• İşletme ve bakım masrafları düşüktür.
• Devreye Hızlı alınabilir ve devreden hızlı çıkış kontrolü yapılabilir.
• Kısmi yüklerde esnek çalışma ve yüksek verim elde edilir.
• İnşaat ve kurulum maliyetleri düşüktür.

KULLANILDIĞI SEKTÖRLER

• Çimento sektörü
• Demir- Çelik sektörü
• Cam üretim Sektörü
• Rafineriler

 

 
  ORC Questionnaire Form

Test

Form Gönderimi

Tamam

Bati Sitesi Mah. 2308. Cad.No:70 Gersan Sitesi 06730 Yenimahalle/ANKARA/TURKIYE

Telefon:+90 312 640 15 15 | Fax: +90 312 640 15 25 | info@calbiyik.com