Buhar Çevrimi (Steam Cycle)


Buhar çevrimi, akışkan (working fluid) olarak suyun kullanıldığı, Rankine Prensibine dayalı termodinamik bir çevrimdir. Bu çevrimin endüstriyel tesislerde verimli olabilmesi için >260°C ve üzeri sıcaklıkta buhar üretilmesi gerekmektedir. Bir Enerji Santrali'nin çalışması için ideal Termodinamik Döngü, Buhar Çevrimi’ dir.


Çalışma Prensibi

Bir Buhar Çevrimi tesisi, atık ısı enerjisini basınçlı buhar enerjisine dönüştüren Kazan (Boiler), elde edilen termal gücü mekanik enerjiye dönüştüren Türbin (Turbine) ve oluşan mekanik enerjiyi elektrik enerjisine dönüştüren Jeneratörden (Generator) oluşmaktadır.
Sistemde çalışan akışkan pompa yardımı ile kazana iletilmektedir. İletilen akışkan (su), atık ısı kazanına girer ve kazanın “ekonomizer” bölümünde doymuş buhar haline getirilir. Elde edilen doymuş buhar “evoparator” kısmında buharlaştırıldıktan sonra, “superheater” dan kızgın buhar olarak çıkmaktadır. Yüksek basınçlı kızgın buhar, türbin bıçaklarını döndürerek mekanik enerjiyi açığa çıkarmaktadır. Buhar, sabit basınçta genleşerek türbinden yoğunlaşmak üzere kondensere iletilirken jeneratör vasıtasıyla mekanik enerji elektrik enerjisine dönüştürülmektedir. Konderserden çıkan akışkan sisteme tekrar pompalar vasıtası ile beslenerek, kapalı bir döngüde buhar çevrimi gerçekleştirilmektedir.

Örnek bir Buhar Çevrim Sistemi:

 

• Atık ısıdan elde edilen ısı enerjisi, akışkana transfer edilir.
• Kazanda yüksek basınçlı buhar üretilir.
• Bu buhar daha sonra ısıtılan superheater’ dan geçirilir.
• Türbine taşınan kızgın buhar, türbinde genleşerek mekanik enerjiye dönüştürülür.
• Türbindeki mekanik enerji, jeneratör vasıtası ile elektrik enerjisine dönüştürülür.

Test

Form Gönderimi

Tamam

Bati Sitesi Mah. 2308. Cad.No:70 Gersan Sitesi 06730 Yenimahalle/ANKARA/TURKIYE

Telefon:+90 312 640 15 15 | Fax: +90 312 640 15 25 | info@calbiyik.com