Anahtar Teslim

Demir ve çelik endüstri alanında yaygın olarak kullanılan önemli mamullerdir. Demir ve çelik sanayi yoğun olarak enerji ve aşırı derecede hammadde kullanan bir sanayi koludur. Madde girişinin yarısından daha fazlası atık gazlar ve katı atıklar/yarı mamuller şeklinde çıkar. Katı hammadde ağırlıklı imalatta, hammaddelerin bantlarda transferi, tartılması, karıştırılması, fırın kontrol prosesi, ürünün haddelenmesi gibi çok değişik sensör, enstrümantasyon ve kontrol algoritmasının kullanılmasını gerektirir. CALBIYIK GRUP gerek tesis kurulumunda gerekse proses sonrası çıkan atık gaz geri kazanımında çözümler üretmekte ve uygulamaktadır.

• Dökme ham maddelerin yüklenmesi, tahliyesi ve manipülasyonu,
• Ham maddelerin harmanlaması ve karıştırılması,
• Kok üretimi, Demir cevherinin sinterlenmesi ve peletlenmesi,
• Cüruf işlemi dahil yüksek fırın yolu ile mayi demir üretimi,
• Potada kükürt giderme, pota metalürjisi ve cüruf işlemi dahil bazik oksijen prosesi kullanılarak üretimi ve arıtılması,
• Pota metalürjisi ve cüruf işlemi dahil ark ocağı ile çelik üretimi

 

 

Sürekli döküm proseslerinde CALBIYIK GRUP'un sağladığı hizmetler:

 

          • Temel ve Detay Mühendislik,
          • Genel yerleşim,
          • Ekipman yerleşimi,
          • İnşaat işleri,
          • Çelik İmalat ve Montajı,
          • Mekanik montaj,
          • Devreye Alma ve Performans Testleri,
          • Kullanıcı Personeli İçin Eğitim Hizmetlerinin Sağlanması. Test

Form Gönderimi

Tamam

Bati Sitesi Mah. 2308. Cad.No:70 Gersan Sitesi 06730 Yenimahalle/ANKARA/TURKIYE

Telefon:+90 312 640 15 15 | Fax: +90 312 640 15 25 | info@calbiyik.com